• Επικεντρώνοντας στην
  Καινοτόμο Έρευνα
 • Με προσήλωση στην
  Επιστημονική Αριστεία
 • Προωθώντας τη
  Βιώσιμη Κινητικότητα
 • Βελτιστοποιώντας τα
  Συγκοινωνιακά Συστήματα
 • Προωθώντας τη
  Σύγχρονη Εκπαίδευση

Καλώς Ήλθατε

Η αποστολή του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (ΜΣΥ) είναι η εκπαίδευση επιστημόνων μηχανικών και η προώθηση της επιστήμης των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής. Βασικοί στόχοι σε όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα ΜΣΥ είναι τα υψηλά επιστημονικά πρότυπα και οι υψηλές επιδόσεις.

Το όραμα του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής είναι ένα μέλλον με ιδιαίτερα αποδοτικά, φιλικά προς το περιβάλλον και ασφαλή συστήματα μεταφορών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης υψηλού επιπέδου που να στηρίζει την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε όλες τις πτυχές όλων των τρόπων και τύπων μεταφορών.

Το Αντικείμενο του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής περιλαμβάνει όλους τους τρόπους μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές, συνδυασμένες), όλους τους τύπους μεταφορών (προσώπων και αγαθών, αστικές και υπεραστικές, εθνικές και διεθνείς, τερματικοί σταθμοί) και συγκοινωνιακά έργα σε όλες τις φάσεις  (σχεδιασμός, μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή, παράδοση σε λειτουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση).

Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής απαρτίζεται από περισσότερα από 80 άρτια καταρτισμένα μέλη (συμπεριλαμβανομένων 5 μελών ΔΕΠ), αποτελείται από τρία εργαστήρια: το Εργαστήριο Οδοστρωμάτων το Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών και το Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής, προσφέρει 22 προπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και συμβάλλει σε άλλα 8 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε διάφορες Σχολές του ΕΜΠ και τα τελευταία 40 χρόνια παράγει εξαιρετικά καινοτόμο έρευνα μέσων των 1.300 και πλέον Διπλωματικών Εργασιών, των 70 Διδακτορικών Διατριβών και των 390 και πλέον Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων τα οποία οδήγησαν σε περισσότερες από 2.000  δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και τις αντίστοιχες ετερο-αναφορές.

Αναλυτική παρουσίαση των ακαδημαϊκών, επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα:  

Τελευταία Νέα

© Copyright 2015-2017 - Department of Transportation Planning and Engineering - School of Civil Engineering - National Technical University of Athens