• Επικεντρώνοντας στην
  Καινοτόμο Έρευνα
 • Με προσήλωση στην
  Επιστημονική Αριστεία
 • Προωθώντας τη
  Βιώσιμη Κινητικότητα
 • Βελτιστοποιώντας τα
  Συγκοινωνιακά Συστήματα
 • Προωθώντας τη
  Σύγχρονη Εκπαίδευση

Καλώς Ήλθατε

Η αποστολή του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (ΜΣΥ) είναι η εκπαίδευση επιστημόνων μηχανικών και η προώθηση της επιστήμης των μεταφορών και της συγκοινωνιακής υποδομής. Βασικοί στόχοι σε όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα ΜΣΥ είναι τα υψηλά επιστημονικά πρότυπα και οι υψηλές επιδόσεις.

Ο Τομέα ΜΣΥ αποτελείται από τρία εργαστήρια: Εργαστήριο Οδοποιίας, Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών και Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής, που στελεχώνονται με άρτια καταρτισμένο προσωπικό (συνολικά πάνω από 70 μέλη και 7 μέλη ΔΕΠ). Ο Τομέας προσφέρει 16 προπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και συμβάλλει σε άλλα 6 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε άλλες Σχολές του ΕΜΠ. Τα τελευταία 33 χρόνια έχει παραχθεί ιδιαίτερα καινοτόμος έρευνα μέσα από περισσότερες από 60 διδακτορικές διατριβές και σε περισσότερα από 300 εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα, τα οποία οδήγησαν σε περισσότερες από 1.000 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με χιλιάδες ετερο-αναφορές παγκοσμίως.

Τελευταία Νέα

© Copyright 2015-2017 - Department of Transportation Planning and Engineering - School of Civil Engineering - National Technical University of Athens