Η Καθηγήτρια Ελένη Βλαχογιάννη έλαβε το βραβείο 2017-2020 ITSM Outstanding Research Paper High Commendation Award, Αύγουστος 2023

Η Καθηγήτρια του ΕΜΠ Ελένη Βλαχογιάννη έλαβε το βραβείο 2017-2020 ITSM Outstanding Paper Award. Η απόφαση της Επιτροπής Κρίσης του Βραβείου βασίζεται στην εξέταση των ακόλουθων κριτηρίων λήψης αποφάσεων: πρωτοτυπία, αναφορές, αντίκτυπος και σημασία. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε στο IEEE – Intelligent Transportation Systems Magazine, Vol. 15, Number 2, 2023, pp.272-274.