Παράδοση Διπλωματικών Εργασιών, Ιούλιος 2024

Η παράδοση των Διπλωματικών Εργασιών για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2024, θα γίνει (σε ψηφιακή μορφή) την Τρίτη 16 Ιουλίου στα μέλη της τριμελούς επιτροπής και στο e-mail : nahilia@mail.ntua.gr, υπόψη: κας Α. Αχιλιά.

Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της Διπλωματικής Εργασίας.

Ανακοίνωση