Διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παντελή Κοπελιά, Μάιος 2024

Ο Παντελής Κοπελιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής  του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα δώσει διάλεξη την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 στις 12.30, στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ.

Οι αυτοκινητόδρομοι, οδοί ειδικής κατασκευής και προδιαγραφών με αποκλειστική λειτουργία τη «σύνδεση» , αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του εθνικού υπεραστικό δικτύου και τις κυριότερες αρτηρίες στις μεγάλες μας πόλεις. Συνολικά στην χώρα λειτουργούν περί τα 2500 χλμ αυτοκινητόδρομων από τις εταιρείες λειτουργίας – συντήρησης. Σε αυτές ένας σημαντικός αριθμός συγκοινωνιολόγων μηχανικών εφαρμόζει στην πράξη τις βασικές θεωρητικές γνώσεις συνδυάζοντας τη θεωρία κυκλοφοριακής ροής, την ανάλυση χωρητικότητας, τις αρχές της οδικής ασφάλειας αλλά και λοιπές μεθόδους και θεωρίες που σχετίζονται με την κυκλοφορία σε οργανωτικό, σχεδιαστικό και λειτουργικό επίπεδο. Η λειτουργία των αυτοκινητόδρομων (freeway operations) αφορά σε 3 αλληλεπικαλυπτόμενα και συναφή αντικείμενα: την διαχείριση κυκλοφορίας (traffic management), τη διαχείριση συμβάντων και εκτάκτων καταστάσεων (incident management) και τη διαχείριση συμφορήσεων και ουρών (congestion management). Για την εφαρμογή τους υφίστανται και χρησιμοποιούνται συστήματα ΙTS, Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, εξοπλισμός και συσκευές πεδίου παρακολούθησης και ανταπόκρισης αλλά και διαδικασίες, σχέδια δράσεις και λογισμικά. Η αξιολόγηση τόσο σε επίπεδο κυκλοφοριακής ροής όσο και σε γενικότερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και οδικής ασφάλειας οφέλη από τη λειτουργία αυτή υλοποιείται με τα κατάλληλα κυκλοφοριακά και οικονομετρικά μοντέλα και καταλήγει στο υψηλό ανταποδοτικό όφελος από τη διάτρηση ενός μηχανισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Σύντομο βιογραφικό

O Παντελής Κοπελιάς υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, όπου εκλέχθηκε με το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Λειτουργία Οδικής Υποδομής και Κυκλοφορίας». Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Διδάκτωρ του ίδιου Τμήματος. Διδάσκει τα μαθήματα «Κυκλοφοριακή Μηχανική» (4ο εξάμηνο), «Διαχείριση Οδικών Έργων και Κυκλοφορίας» (8o εξάμηνο) και «Μελέτη και Κατασκευή Οδοστρωμάτων» (9ο εξάμηνο). Επίσης διδάσκει το μάθημα «Σύγχρονες και Καινοτόμες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κυκλοφορίας» σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα κύρια επιστημονικά του πεδία είναι η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση οδικών έργων, η διαχείριση κυκλοφορίας, η κυκλοφοριακή μηχανική, η κυκλοφοριακή ανάλυση και μετρήσεις, η οδική ασφάλεια και τα ευφυή συστήματα μεταφορών.