Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Ιούλιος 2023

Οι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Αναστασόπουλος Λάμπρος, Διερεύνηση φθοράς οδοστρώματος αεροδρομίου και τέλη προσγείωσης αεροσκαφών, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Βαγδατλή Χρυσαυγή, Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση για την εφαρμογή δωρεάν δημόσιων συγκοινωνιών στην Αθήνα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Βακρινού Αικατερίνη, Δυναμικός διαμοιρασμός λωρίδων κυκλοφορίας σε αστικές αρτηρίες με χρήση μεθόδων ενισχυτικής μάθησης, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
 Βενέρης Νικόλαος, Επιρροή στοιχείων κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην πιθανότητα ατυχήματος στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Γκόνου Νικολέττα, Βελτιστοποίηση προγραμματισμού εργασιών συντήρησης και συνεργείων σε σιδηροδρομικά δίκτυα, (επιβλ. Κ. Γκιοτσαλίτης).

 Δεμένεγας Στέφανος, Ανάπτυξη μεθοδολογίας εντοπισμού και εκτίμησης διάρκειας συμβάντων κορεσμού σε αστικά οδικά δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
 Κατζιλιεράκης Άρης – Στυλιανός, Έμμεσος προσδιορισμός μέτρου ελαστικότητας σε εύκαμπτα οδοστρώματα, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Κωνσταντακοπούλου Παναγιώτα, Επιρροή της τιμής του καυσίμου στη βελτίωση της απότομης συμπεριφοράς του οδηγού στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Μαλεβιζιάν Σαρκις – Σωτήριος, Συγκριτική ανάλυση διαφορετικών θεωρήσεων ισοδύναμης κυκλοφορίας για τον σχεδιασμό εύκαμπτου οδοστρώματος, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Μπίθας Αναστάσιος, Δυναμικός έλεγχος μικτής κυκλοφορίας με φάλαγγες αυτόματων οχημάτων σε περιοχή πλέξης ελεύθερης λεωφόρου με τη χρήση μεθόδων ενισχυτικής μάθησης, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
 Πιστεύου Νικολέτα, Πλακόστρωτα οδοστρώματα από κυβόλιθους σκυροδέματος – ανάλυση κατασκευής και μηχανικής συμπεριφοράς, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Προβατάρη Ελένη, Διερεύνηση ολισθηρότητας επιφάνειας δύσκαμπτων οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Τσίγκος Σπύρος, Συσχέτιση κινδύνου ατυχήματος με την ικανότητα του οδηγού στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της οδήγησης με χρήση μηχανικής εκμάθησης, (επιβλ. Γ. Γιαννής).