Ελένη Βλαχογιάννη
Καθηγήτρια
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 106, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1369

email: elenivl@central.ntua.gr
website: www.vlahogianni.gr/
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar

Είναι Καθηγήτρια στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (ΤΜΣΥ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών). Oι βασικές θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται αφορούν στην ανάλυση και πρόβλεψη της κυκλοφορίας, την αυτόματη και συνδεδεμένη κυκλοφορία, στα ευφυή συστήματα μεταφορών, στη διαχείριση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας και στην εφαρμογή προχωρημένων τεχνολογιών και ευφυών προσεγγίσεων για τη διαχείριση της κινητικότητας και της συγκοινωνιακής υποδομής. Το βασικό της συγγραφικό έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης, ενισχυτικής μάθησης, εφαρμοσμένης στατιστικής και μη γραμμικής δυναμικής στην κυκλοφοριακή ροή και τις μεταφορές. Έχει πάνω από 20 έτη ερευνητική και μελετητική εμπειρία. Έχω συμμετάσχει σε 50 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα και 25 μελέτες στον τομέα των συγκοινωνιακών συστημάτων. Έχω δημοσιεύσει πάνω από 280 εργασίες (110 σε διεθνή  επιστημονικά περιοδικά), που χαίρουν ευρείας διεθνούς αναγνώρισης. Είναι Αναπλ. Συντάκτρια σε 7 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Είναι Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής «Artificial Intelligence and Advanced Computing Applications” του Transportation Research Board. Έχει διατελέσει Μέλος του Board of Governors του ΙΕΕΕ ITS Society. Είναι μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου των Επιστημών Μηχανικού του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ). Είναι εκλεγμένο Μέλος ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού. Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.