Ο Δημήτρης Νικολάου υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή για την Αξιολόγηση κινδύνου οδικού ατυχήματος με τεχνικές μηχανικής μάθησης συνδυάζοντας δεδομένα υποδομής, κυκλοφορίας και συμπεριφοράς οδηγού, Μάρτιος 2024

Ο Δημήτρης Νικολάου υποστήριξε με επιτυχία τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση κινδύνου οδικού ατυχήματος με τεχνικές μηχανικής μάθησης συνδυάζοντας δεδομένα υποδομής, κυκλοφορίας και συμπεριφοράς οδηγού» την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 15.00 στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, αλλά και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/meet/geyannis

Το διδακτορικό εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γ. Γιαννή.

Πρόσκληση 

Περίληψη