Ο Παναγιώτης Φαφουτέλλης υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή για την Αξιόπιστη Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Κυκλοφορίας σε Αστικά Δίκτυα με Χωροχρονικά και Πολυτροπικά Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης Εμπνευσμένα από τη Θεωρία της Κυκλοφοριακής Ροής, Μάρτιος 2024

Ο Παναγιώτης Φαφουτέλης υποστήριξε με επιτυχία τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Αξιόπιστη Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Κυκλοφορίας σε Αστικά Δίκτυα με Χωροχρονικά και Πολυτροπικά Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης Εμπνευσμένα από τη Θεωρία της Κυκλοφοριακής Ροής» την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 16:30 στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, αλλά και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/meet/elenivl

Το διδακτορικό εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Ελένης Βλαχογιάννη.

Πρόσκληση 

Περίληψη