Παναγιώτης Φαφουτέλλης
Δρ Συνεργάτης – Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 04, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1289

email: panfaf@mail.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate icon.googlescholar

Ο Παναγιώτης Φαφουτέλλης είναι Διδάκτωρ και Ερευνητής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατέχει διπλώματα Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή τεχνικών Βαθιάς Μάθησης και προχωρημένων μεθόδων Μηχανικής Μάθησης στην πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθηκών, την προτυποποίηση και διαχείριση της κυκλοφορίας και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 10 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και 2 διπλωματικές εργασίες, ενώ είναι κριτής σε 3 επιστημονικά περιοδικά. Υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Αξιόπιστη Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Κυκλοφορίας σε Αστικά Δίκτυα με Χωροχρονικά και Πολυτροπικά Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης Εμπνευσμένα από τη Θεωρία της Κυκλοφοριακής Ροής» υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας κας Ελένης Βλαχογιάννη.