Παναγιώτης Φαφουτέλλης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email: panfaf@mail.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate

Ο Παναγιώτης Φαφουτέλλης είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ και ερευνητής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατέχει διπλώματα Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή τεχνικών Βαθιάς Μάθησης και προχωρημένων μεθόδων Μηχανικής Μάθησης στην πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθηκών, την προτυποποίηση και διαχείριση της κυκλοφορίας και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 10 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και 2 διπλωματικές εργασίες, ενώ είναι κριτής σε 3 επιστημονικά περιοδικά.

Εκπονεί διδακτορική διατριβή με τίτλο «Συμβολή στην ανάπτυξη χωροχρονικών προτύπων για την πρόβλεψη κυκλοφορίας σε αστικά οδικά δίκτυα» υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Ελένης Βλαχογιάννη.