Παναγιώτης Φαφουτέλης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email: pfafoutellis@gmail.com

Ο Παναγιώτης Φαφουτέλλης είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και τελειόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι Μηχανικός Ερευνητής του εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής και εκπονεί διδακτορική διατριβή με τίτλο «Συμβολή στην ανάπτυξη χωροχρονικών προτύπων για την πρόβλεψη κυκλοφορίας σε αστικά οδικά δίκτυα» υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας κας Ελένης Βλαχογιάννη.