Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2024

Οι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Αβντουλάϊ Σιντορέλα, Διερεύνηση Επιπτώσεων Χρήσης Οχημάτων Εναλλακτικών Καυσίμων στα Αστικά Οδικά Δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
 Αγγελάκης Κωνσταντίνος, Διερεύνηση προτιμήσεων των Αθηναίων για την ανακατανομή του δημόσιου χώρου και την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Αντωνακάκη Αντωνία, Η επιρροή της διείσδυσης των αυτόματων οχημάτων στην ασφάλεια κυκλοφορίας, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Γεωργίου Αλέξης, Επιλογή μέσου μετακίνησης υπό την επιρροή ακραίων συμβάντων σε αστικά δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
 Θεοδωρέσκος Κωνσταντίνος, Μέθοδοι κατηγοριοποίησης των τμημάτων του αστικού δικτύου για χρήση από ποδηλάτες, (επιβλ. Κ. Γκιοτσαλίτης).
 Κανάκης Αριστείδης Βασίλειος, Μοντέλο εκτίμησης ποδηλατικών διαδρομών στην Αθήνα με δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Κοντιζάς Αντώνιος, Επιρροή της δυναμικής υδρολίσθησης στην επιλογή κρίσιμων γεωμετρικών παραμέτρων σχεδιασμού οδών, Μαυρομάτης Στέργιος
 Κουτσομπίνα Διαμάντω, Σχεδιασμός αντιστοίχισης ηλεκτρικών λεωφορείων σε δρομολόγια, για δίκτυο με σταθερούς σταθμούς φόρτισης και πολλαπλές υποδοχές ανά φορτιστή, (επιβλ. Κ. Γκιοτσαλίτης).
 Κόφφας Κωνσταντίνος, Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη σύνταξη διαγραμμάτων πορείας προαστιακού σιδηροδρόμου – Εφαρμογή στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα, (επιβλ.  Τ. Μοσχόβου).
 Μουράτη Ελπίδα, Σχεδιασμός του χρονοπρογραμματισμού φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων στα μέσα μεταφοράς, (επιβλ. Κ. Γκιοτσαλίτης).
 Παπαντωνίου Αλέξανδρος, Έλεγχος ορατότητας ελληνικών αεροδρομίων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Σαρρή Αριάδνη, Διερεύνηση ορατότητας πύργου ελέγχου αεροδρομίων, (επιβλ. Γ. Γιαννής).