Δημήτριος Νικολάου
Μηχανικός-Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 111, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1155

email: dnikolaou@mail.ntua.gr
icon.linkedin