Δημήτριος Νικολάου
Δρ Συνεργάτης-Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 111, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1155

email: dnikolaou@mail.ntua.gr
icon.linkedin

Ο Δημήτριος Νικολάου είναι Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτορας και Ερευνητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Από το 2018 κατέχει Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.  Υποστήριξε με επιτυχία τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο “Αξιολόγηση κινδύνου οδικού ατυχήματος με τεχνικές μηχανικής μάθησης συνδυάζοντας δεδομένα υποδομής, κυκλοφορίας και συμπεριφοράς οδηγού”, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γ. Γιαννή.