Μεταπτυχιακά προγράμματα του Ecole des Ponts ParisTech για φοιτητές του ΕΜΠ, Φεβρουάριος 2024

Το Ecole des Ponts ParisTech προσκαλεί φοιτητές από το ΕΜΠ να υποβάλουν αίτηση για τα ακόλουθα 3 μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για φοιτητές που έχουν ήδη αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους (θα ληφθούν υπόψη μόνο αιτήσεις από υποψηφίους που έχουν ήδη ορκιστεί):

  • Materials Sciences for Sustainable Construction (διδάσκεται στα αγγλικά)
  • Transport and Mobility (διδάσκεται στα γαλλικά)
  • Mechanics of Soils, Rocks and Structures in their Environment (διδάσκεται στα γαλλικά)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση σε αυτά τα προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στο ParisTech και ΕΜΠ και μέσω της ίδιας πλατφόρμας με τους υποψηφίους του ENCP.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας αυτές τις τέσσερεις ημερομηνίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

1η Μαρτίου 2024: άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων
24 Μαρτίου 2024 : καταληκτική ημερομηνία απόκτησης διπλώματος
31 Μαρτίου 2024 : καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
7 Ιουνίου 2024 : προθεσμία για την αποστολή, εάν χρειάζεται, των επίσημων πιστοποιητικών στα γαλλικά και στα αγγλικά

Αναλυτική περιγραφή για τα 3 αυτά προγράμματα μπορείτε να βρείτε εδώ: pdf