4 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College, Φεβρουάριος 2024

Το Imperial College του Λονδίνου, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και την GREAT Britain Campaign,  προσφέρει 4 υποτροφίες σε φοιτητές από τη Γκάνα, την Ελλάδα, τη Μαλαισία και το Μεξικό για μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, την ιατρική και τις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα υποτροφιών προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε φοιτητές για να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας ενός έτους  στο Imperial.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για την υποτροφία, εφόσον επιλεγούν για σπουδές στο Imperial, μέχρι τις 13 Μαρτίου 2024.

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος υποτροφιών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση url