ΕΜΠ / Marie Curie – 4 νέες κενές θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την Οδική Ασφάλεια, Φεβρουάριος 2024

Στο πλαίσιο του Horizon Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) του Δικτύου Βιομηχανικών Διδακτορικών IVORY – Τεχνητή νοημοσύνη για το όραμα μηδέν στην οδική ασφάλεια, δημοσιεύθηκε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για 15 νέους Υποψήφιους Διδάκτορες για διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, 4 από τους οποίους θα φιλοξενηθούν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ένα Κέντρο Ερευνητικής Αριστείας για την Οδική Ασφάλεια με παγκόσμια αναγνώριση. Οι 4 υποψήφιοι διδάκτορες θα προσληφθούν για 3 χρόνια, μοιρασμένα μεταξύ Ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας και θα εστιάσουν κυρίως στην προηγμένη έρευνα και ποσοτική ανάλυση σε καινοτόμες λύσεις οδικής ασφάλειας.

Αναλυτική περιγραφή για κάθε θέση Υποψήφιου Διδάκτορα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κανόνων κινητικότητας:  pdf pdf pdf pdf

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βιογραφικό σημείωμα + επιστολή κινήτρων) στη διεύθυνση:

Καθηγητής Γιώργος Γιάννης geyannis@central.ntua.gr