Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Τηλεματική και Συμπεριφορά Οδηγού», 4 Απριλίου 2023

Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Τηλεματική και Συμπεριφορά Οδηγού» η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου αλλά και διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://centralntua.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/centralntua/meeting/download/764247dcf2d84520bdf1f583cef8bd96?siteurl=centralntua&MTID=mc22901c36e31c169cd8657a9e19d822c

Η ραγδαία ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της τηλεματικής προσφέρει νέες δυνατότητες παρακολούθησης, αξιολόγησης αλλά και βελτίωσης της συμπεριφοράς του οδηγού μέσω εργαλείων ανατροφοδότησης, εκπαίδευσης κοινωνικών παιγνίων και παροχής κινήτρων προς τους οδηγούς, με θεαματικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπό της Ημερίδας αποτέλεσε η ανάδειξη των βασικών αποτελεσμάτων και προκλήσεων ερευνητικών έργων του ΕΜΠ για την επιρροή της τηλεματικής στη συμπεριφορά του οδηγού.

Η ημερίδα απευθυνόταν στην επιστημονική κοινότητα, τις Δημόσιες Αρχές, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό.

Πρόγραμμα Ημερίδας pdf

Εγγραφή  icon.url