Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2023

Οι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Ασωνίτη Δήμητρα, Πρόβλεψη ομαλότητας οδοστρώματος με χρήση νευρωνικών δικτύων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Κασελούρης Κωνσταντίνος Ειρηναίος, Διερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου στη συμπεριφορά του οδηγού με τεχνικές μηχανικής μάθησης ανισόρροπων δεδομένων,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Κατταβενάκη Κατερίνα, Συστηματική ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Λαγωνικάκος Νικόλαος, Ανάλυση χαρακτηριστικών χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους στην Ελλάδα,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Μακρυδάκης Κωνσταντίνος, Ανάλυση αποδοχής και κόστους ωφελειών από τη μείωση του ορίου ταχύτητας σε 80 χλμ/ώρα στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Μπλαγγίδη Μπίλλα Κωνσταντίνα Μαρία, Ανάπτυξη μοντέλου συνεχούς προσέγγισης για τη μετάβαση των ΚΤΕΛ Ν. Αττικής σε ηλεκτρικά οχήματα, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Παπαδοπούλου Δανάη, Ανάπτυξη μεθόδου εκτίμησης κατανάλωσης καυσίμου φορτηγών οχημάτων, (επιβλ. Κ. Γκιοτσαλίτης).