Βραβείο «Απόστολου Χρ. Γιώτη» στην φοιτήτρια της Σχολής Πολ. Μηχανικών ΕΜΠ Μαρία Σαλωνίτη, Δεκέμβριος 2022

Το “Βραβείο Απόστολος Χρ. Γιώτης” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 απονεμήθηκε στην φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Μαρία Σαλωνίτη, η οποία συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο μαθήματα του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής σε σχέση με συμφοιτήτριά της με την οποία ισοβάθμισε (9,33) στα προαπαιτούμενα μαθήματα κορμού Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών (5ο εξάμηνο), Κατασκευή Οδών (6ο εξάμηνο) και στο υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Σχεδιασμός Οδοστρωμάτων Οδών και Αεροδρομίων (7ο εξάμηνο).

Απόφαση Συγκλήτου pdf