Βραβείο «Απόστολου Χρ. Γιώτη» στους φοιτητές της Σχολής Πολ. Μηχανικών ΕΜΠ

Tο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντα Ομότιμου Καθηγητή του ΕΜΠ Απόστολου Γιώτη, ύστερα από εισήγηση των οικίων του θέσπισε το “Βραβείο Απόστολος Χρ. Γιώτης” που θα χορηγείται στον φοιτητή ή φοιτήτρια που θα συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα κορμού Οδοποιία Ι (5ο εξάμηνο), Οδοποιία ΙΙ (6ο εξάμηνο) και στο υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Οδοστρώματα (8ο εξάμηνο), σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Το ύψος του βραβείου για τις δύο πρώτες χρονιές επίδοσης θα ορίζεται ετησίως στο ποσό των 1.000 € και στα στα επόμενα έτη κατ’ ελάχιστον στα 500€.

Απόφαση Συγκλήτου pdf