Νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Γκιοτσαλίτη «Public Transport Optimization», Ιανουάριος 2023

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον παγκόσμιο εκδοτικό οίκο Springer το βιβλίο Public Transport Optimization που έγραψε ο Επίκουρος Καθηγητής του ΕΜΠ Κωνσταντίνος Γκιοτσαλίτης.

Το βιβλίο παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τους μελλοντικούς μηχανικούς που εργάζονται στη δημιουργία μοντέλων για το σχεδιασμό και τη διαχείριση συστημάτων δημοσίων μεταφορών. Περιλαμβάνει πληροφορίες για προσεγγίσεις βελτιστοποίησης, μετα-ευρετικές μεθόδους και ανάλυση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Επιπλέον, περιέχει πολλά παραδείγματα, προβλήματα και λύσεις που βοηθούν στην εκμάθηση επιχειρησιακής έρευνας με εφαρμογές στις δημόσιες συγκοινωνίες .