Οι καθηγητές του ΕΜΠ μεταξύ του 2% των κορυφαίων ερευνητών στον κόσμο, Νοέμβριος 2023

Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ (ΗΠΑ), χρησιμοποιώντας μια σειρά παραμέτρους για την ερευνητική συμβολή και επιρροή του έργου κάθε επιστήμονα, αναλύθηκαν δεδομένα για εκατομμύρια επιστήμονες που περιλαμβάνονται στη λίστα Scopus. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, 971 Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται μεταξύ του 2% των κορυφαίων ερευνητών στον κόσμο, μεταξύ των οποίων 130 ερευνητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). 21 καθηγητές από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ συγκαταλέγονται στο 2% των κορυφαίων ερευνητών παγκοσμίως (5 εκ των οποίων βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα των ερευνητών του ΕΜΠ), ενώ 6 από αυτούς ανήκουν στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, (5 εκ των οποίων βρίσκονται μέσα στην πρώτη ενδεκάδα των ερευνητών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ). icon.url