Συγκοινωνιακά Συνέδρια, 2017

Ανακοινώσεις για σημαντικά Συγκοινωνιακά Συνέδρια και Ημερίδες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως παρουσιάζονται παρακάτω, τα οποία ενδεχομένως να ενδιαφέρουν τους προπτυχιακούς σπουδαστές και τους απόφοιτους του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ.

2018

 2017

2016

2015