Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2018

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Εξεταστικής Περιόδου Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 19 και 23 Μαρτίου 2018.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Αλεξόπουλος Χριστόφορος, Διερεύνηση θεμάτων ενεργειακής ασφάλειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Αποστολόπουλος Βασίλης, Διερεύνηση Θεμάτων Δρομολόγησης Στόλου Φορτηγών Οχημάτων, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Ζέρβας Πέτρος, Διερεύνηση θεμάτων συμπληρωματικότητας του Ευρωπαικού σιδηρoδρόμου υψηλών ταχυτήτων με τις αεροπορικές επιβατικές μεταφορές, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Καραλή Νίκη, Αξιολόγηση νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα των έξυπνων πόλεων, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Λάιος Ηλίας, Ανάπτυξη μοντέλου βελτιστοποίησης της κατανομής πόρων για τη διαχείρηση λεωφορείων αστικών συγκοινωνιών, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Λιονουδάκης Παύλος, Τεχνολογίες οπτικοποίησης στη μελέτη οδικών έργων, Λοΐζος Ανδρέας – Μερτζάνης Φώτης
 Μαυρογιάννης Ιωάννης, Ποσοτικοποίηση οικολογικής οδήγησης με πληθοποριστικά δεδομένα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη)
 Μπόρας Γεώργιος, Πρότυπα με και χωρίς επίβλεψη για την αυτόματη αναγνώριση συμβάντων κατά την οδήγηση, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη)
 Παπαλυμπέρης Παναγιώτης, Ανάλυση της επιρροής των αυτόνομων οχημάτων στη συμπεριφορά μετακίνησης, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Παπαχριστοπούλου Λευκέτη, Διερεύνηση οδηγικής συμπεριφοράς κατά την εμφάνιση μη αναμενόμενων συμβάντων σε συνθήκες απόσπασης προσοχής, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη)
 Πρασίνου Χαρίκλεια, Γεωμετρικός σχεδιασμός λωρίδων εξόδου – εισόδου σε αυτοκινητόδρομο, (επιβλ. Α. Λοΐζος – Φ. Μερτζάνης ).
 Πρεβενιός Μιχάλης, Διερεύνηση του λειτουργικού κόστους διέλευσης των φορτηγών οχημάτων από το Παράπλευρο οδικό δίκτυο, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Φεγγούλη Χριστίνα, Διερεύνηση της επιρροής της υγρασίας στο ενεργό μέτρο ελαστικότητας της στρώσης έδρασης οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Φώτης Αθανάσιος, Διερεύνηση θεμάτων ενεργειακής ασφάλειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη, (επιβλ. A. Μπαλλής).