Φώτης Μερτζάνης
ΕΔΠ
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ.: 21, ισόγειο, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1201

email: fmertz@otenet.gr