Το Θωμαΐδειο Βραβείο ΕΜΠ σε πέντε υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα ΜΣΥ, Μάιος 2018

Στους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, Εμμανουήλ ΜπαρμπουνάκηΠαναγιώτη Παπαντωνίου,  Δημοσθένη Παύλου και Δημήτριο Τσελέντη και Πάνο Γεωργίου απονεμήθηκε το Θωμαΐδειο Βραβείο του ΕΜΠ για τις δημοσιεύσεις τους σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων για τη χρονιά 2016.

Οι εργασίες σε επισττημονικά περιοδικά που βραβεύτηκαν είναι οι ακόλουθες: