Σοφία Βαρδάκη
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Οδοποίας

γρ: 125, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1282

email: sophiav@central.ntua.gr
website: http://users.ntua.gr/sophiav/
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia

Η κ. Σοφία Βαρδάκη είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σήμερα είναι ερευνήτρια και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ καθώς και εξωτερική ανεξάρτητη ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε ερευνητικές δραστηριότητες ως κύρια ερευνήτρια και βασική ερευνήτρια σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά έργα. Επίσης, έχει εργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στον σχεδιασμό και στην ασφάλεια έργων Οδοποιίας και σε Ελέγχους Οδικής Ασφάλειας από το 1987. Στην τεχνογνωσία της και τα ερευνητικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα της περιλαμβάνονται η συμπεριφορά των οδηγών και οι στάσεις των χρηστών της οδού, θέματα οδικής ασφάλειας και ανθρώπινου παράγοντα, η προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήματος στην οδική κυκλοφορία, η αλληλεπίδραση των οδηγών με το οδικό περιβάλλον, και η Παιδεία Οδικής Ασφάλειας (Road Safety Culture). Έχει εργαστεί στην αξιολόγηση των επιδόσεων των ηλικιωμένων οδηγών, σε ελέγχους οδικής ασφάλειας, σε θέματα ανθρώπινου παράγοντα στον σχεδιασμό και στην λειτουργία των οδών, καθώς και σε έρευνες ερωτηματολογίων, σε επιτόπιες παρατηρήσεις και σε προσομοιωτές οδήγησης. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει πάνω από 65 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι επίσης ο συγγραφέας / συν-συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για την οδική ασφάλεια για τους μηχανικούς και τους προπτυχιακούς φοιτητές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, καθώς και για τους οδηγούς και τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου (έφηβοι, ηλικιωμένοι οδηγοί). Είναι μέλος πολλών επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών και επιτροπών όπως Transportation Research Board, Ομάδα Εργασίας για τη Σύνταξη των Οδηγιών για τον Ανθρώπινο Παράγοντα στον Σχεδιασμό των Οδών (Human Factor Guidelines for Road Systems) στις ΗΠΑ, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι επίσης κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.