Σοφία Βαρδάκη
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Οδοστρωμάτων

γρ: 125, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1282

email: sophiav@central.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate icon.academia

Η κα Σοφία Βαρδάκη είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σήμερα είναι ερευνήτρια και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Α΄ βαθμίδας στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ με αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καθώς και ανεξάρτητη ερευνήτρια. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε ερευνητικές δραστηριότητες ως κύρια ερευνήτρια και βασική ερευνήτρια σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά έργα. Επίσης, έχει εργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στον σχεδιασμό και στην ασφάλεια έργων Οδοποιίας και σε Ελέγχους Οδικής Ασφάλειας. Υπήρξε κύρια ερευνήτρια στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Υλικού για την Εκπαίδευση των Υποψηφίων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας και βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας για την Ανάπτυξη των τριών Στρατηγικών Σχεδίων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα στις περιόδους «2011-2020», «2006-2010» και «2001-2005». Είναι Ελεγκτής Οδικής Ασφάλειας και συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στην εκπαίδευση έμπειρων μελετητών Οδοποιίας για την πιστοποίηση Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας. Ειδικότερα, στην τεχνογνωσία της και στα ερευνητικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα της, περιλαμβάνονται η συμπεριφορά των οδηγών, οι στάσεις των χρηστών της οδού, η αλληλεπίδραση των οδηγών με το οδικό περιβάλλον, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων οδηγών και των ηλικιωμένων οδηγών με νευρολογικές παθήσεις, ο ανθρώπινος παράγοντας στον σχεδιασμό και τη λειτουργία της οδού, η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας, η επαγγελματική ανάπτυξη/εκπαίδευση των μηχανικών και η Παιδεία Οδικής Ασφάλειας (Road Safety Culture). Έχει ασχοληθεί με έρευνες με χρήση ερωτηματολογίων, προσομοιωτών οδήγησης, έρευνες πεδίου και έρευνες με εντοπισμό και χρήση δεδομένων οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες κλινησης (naturalistic driving databases SHRP2 NDS & RID).
Μετά από πρακτική εκπαίδευση στην αξιολόγηση ικανότητας οδήγησης (σε συνάφεια με την διδακτορική διατριβή της) στο κέντρο αξιολόγησης οδήγησης BIVV/CARA του Βελγίου στις Βρυξέλλες (Belgisch Institut voor de Verkeersveiligheid vzw, Brussels) ασχολήθηκε ερευνητικά με την αξιολόγηση της επίδοσης στην οδήγηση των ηλικιωμένων οδηγών κατά τη διάρκεια πρακτικών δοκιμών οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (on-road driving tests) και ανέπτυξε ένα σχετικό πρωτόκολλο αξιολόγησης.
Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει πάνω από 65 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. To 2017 η εργασία της Simulator Measures and Identification of Older Drivers with Mild Cognitive Impairment, δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Occupational Therapy (Ιανουάριος 2016), βραβεύθηκε με το βραβείο Cordelia Myers AJOT Best Article Award από την Αμερικανική Ένωση Εργοθεραπευτών (American Association of Occupational Therapists).
Είναι συν-συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφέας της ενότητας του Ανθρώπινου παράγοντα στον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία των οδών για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των υποψηφίων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα και έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του πλαισίου πιστοποίησης τους ως Κύρια Ερευνήτρια του σχετικού ερευνητικού έργου. Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την οδική ασφάλεια για τους οδηγούς και τους ηλικιωμένους χρήστες της οδού καθώς και Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό για προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει βοηθήσει στη Σύνταξη των Οδηγιών για τον Ανθρώπινο Παράγοντα στον Σχεδιασμό των Οδών (NCHRP Report 600, Human Factor Guidelines for Road Systems, Washington, D.C, 2012) ως μέλος της Ομάδας Εργασίας. Έχει δώσει διαλέξεις μετά από πρόσκληση σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες καθώς και σε Human Factors Workshops σε Ετήσιες Συναντήσεις του Συμβουλίου Έρευνας για τις Μεταφορές (Transportation Research Board, Washington, D.C.).
Είναι μέλος πολλών επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών και επιτροπών όπως της Επιτροπής του Ανθρώπινου Παράγοντα του Σχεδιασμού της και τη Λειτουργία της Υποδομής (Committee on Human Factors of Infrastructure Design and Operations,ACH40). Ήταν μέλος της πρώην Επιτροπής Ασφαλούς Κινητικότητας Ηλικιωμένων (Committee on Safe Mobility of Older Persons, ANB60) και της πρώην Επιτροπής για την Εκπαίδευση και το Κανονιστικό Πλαίσιο των Οδηγών του (Committee on Operator Education and Regulation, ANB30) του Συμβουλίου Έρευνας για τις Μεταφορές (Transportation Research Board (TRB). Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.