Σοφία Βαρδάκη
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Οδοστρωμάτων

γρ: 125, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1282

email: sophiav@central.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate icon.academia

Η κα Σοφία Βαρδάκη είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σήμερα είναι ερευνήτρια και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Α΄ βαθμίδας στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ με αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καθώς και ανεξάρτητη ερευνήτρια. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε ερευνητικές δραστηριότητες ως κύρια ερευνήτρια και βασική ερευνήτρια σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά έργα. Επίσης, έχει εργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στον σχεδιασμό και στην ασφάλεια έργων Οδοποιίας και σε Ελέγχους Οδικής Ασφάλειας. Υπήρξε κύρια ερευνήτρια στην  Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Υλικού για την Εκπαίδευση των Υποψηφίων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας και βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας για την Ανάπτυξη των τριών Στρατηγικών Σχεδίων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα στις περιόδους «2011-2020», «2006-2010» και «2001-2005».  Είναι Ελεγκτής Οδικής Ασφάλειας και συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στην εκπαίδευση έμπειρων μελετητών Οδοποιίας για την πιστοποίηση Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας.

Στην τεχνογνωσία της και στα ερευνητικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα της, περιλαμβάνονται η συμπεριφορά των οδηγών και οι στάσεις των χρηστών της οδού, θέματα οδικής ασφάλειας και ανθρώπινου παράγοντα, η προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήματος στην οδική κυκλοφορία, η αλληλεπίδραση των οδηγών με το οδικό περιβάλλον, και η Παιδεία Οδικής Ασφάλειας (Road Safety Culture). Έχει εργαστεί στην αξιολόγηση των επιδόσεων των ηλικιωμένων οδηγών,  σε θέματα ανθρώπινου παράγοντα στον σχεδιασμό και στην λειτουργία των οδών, σε έρευνες μέσω ερωτηματολογίων, προσομοιωτών οδήγησης καθώς και σε έρευνες πεδίου (επιτόπιες παρατηρήσεις).

Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει πάνω από 65 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Πρόσφατη εργασία της έχει βραβευθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (American Association of Occupational Therapists).  Έχει δώσει διαλέξεις μετά από πρόσκληση σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι επίσης συγγραφέας / συν-συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για την οδική ασφάλεια για τους Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, για τους προπτυχιακούς φοιτητές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, καθώς και για τους οδηγούς και τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

Είναι μέλος πολλών επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών και επιτροπών όπως Transportation Research Board (Committee on Human Factors of Infrastructure Design and Operations (ACH40), Committee on Safe Mobility of Older Persons (ANB60)), της Ομάδας Εργασίας για τη Σύνταξη των Οδηγιών για τον Ανθρώπινο Παράγοντα στον Σχεδιασμό των Οδών (Human Factor Guidelines for Road Systems) στις ΗΠΑ, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.