Διάλεξη στο ΕΜΠ του Δρ. Αλέξανδρου Σκαμπαρδώνη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Μπέρκλεϊ (UCB), Μάιος 2018

Ο Αλέξανδρος Σκαμπαρδώνης, απόφοιτος του ΕΜΠ και καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ (UCB) πραγματοποήσε διάλεξη στις 31 Μαΐου 2018 στις 15:00 στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ (Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής) ΕΜΠ με τίτλο: «Συνδεδεμένα και Αυτόματα Οχήματα (CAVs): Προκλήσεις και Δυνατότητες για Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις».

Περιλήφθηκε και συζήτηση για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στις ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη των συνδεδεμένων και αυτόματων οχημάτων (CAVs) φέρνει σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες στη λειτουργία και τη διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων. Στην διάλεξη αυτή παρουσιάστηκαν ευρήματα από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών μικτής κυκλοφορίας (κυκλοφορία που αποτελείται από CAVs και οχήματα που οδηγούνται από άνθρωπο), σε σηματοδοτούμενους κόμβους και ελεύθερες λεωφόρους, και την εκτίμηση της ικανότητας και των καθυστερήσεων με αναλυτικές μεθόδους και μεθόδους προσομοίωσης. Διερευνάται επίσης ο ρόλος των αυτόματων οχημάτων (CAVs) στη διαδικασία ελέγχου και σχεδιασμού στρατηγικών (π.χ. δυναμική κατανομή λωρίδων, οικολογική οδήγηση). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τις προσκλήσεις στη διαδικασία της προτυποποίησης εξαιτίας της έλλειψης δεδομένων πεδίου, όσον αφορά τη λειτουργία και την απόδοση των αυτόματων οχημάτων, τη συσχέτιση των προβλέψεων με το ποσοστό των αυτόματων οχημάτων, που θα αλλάζει χρονικά, και την πιθανή μείωση της ικανότητας λόγω θεμάτων οδικής ασφάλειας.

Βιογραφικό Σημείωμα A. Σκαμπαρδώνη pdf

Παρουσίαση pdf

Αφίσα διάλεξης pdf

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!