Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Νοέμβριος 2018

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Εξεταστικής Περιόδου Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2018 .

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Αθητάκη Δέσποινα, Διερεύνηση παραμέτρων για το σχεδιασμό εύκαμπτων οδοστρωμάτων με έμφαση στη γαλλική μέθοδο, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Βισβάρδης Διονύσιος, Ανάλυση της αεροπορικής κίνησης στα αεροδρόμια των επτανήσων με διαστρωματικά δεδομένα χρονολογικών σειρών, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Γιαννακόπουλος Λουκάς, Μη γραμμική ανάλυση ασύνδετων υλικών οδοστρωμάτων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Δρακοντίδου Βασιλική, Διερεύνηση της επίδρασης της κυκλοφορίας στην εξέλιξη της αντιολισθητικής ικανότητας ενός ασφαλτικού οδοστρώματος,(επιβλ. Χ. Πλατή).
 Εφραίμ Χαράλαμπος, Οι δυνατότητες των ελληνικών λιμένων στο σύστημα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Καλογερής Ιωάννης, Συσχέτιση κατανάλωσης καυσίμου με κυκλοφοριακά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά οδηγικής συμπεριφοράς,  (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Καρακωνσταντίνου Καλλιόπη, Διατύπωση πρότασης για την οργάνωση των αεροπορικών μεταφορών στα ελληνικά νησιά, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Μάρκος Κωνσταντίνος, Διερεύνηση επάρκειας ορατότητας για προσπέραση σε οδικά τμήματα με κυρτή καμπύλη, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Μιχόπουλος Κωνσταντίνος, Γερμανικές οδηγίες για το σχεδιασμό υπεραστικών οδών RAL2012, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Μπαγιάτης Αλέξιος, Διερεύνηση θεμάτων λειτουργικού κόστους εμπορικών πλοίων μεταφοράς πετρελαίου και χύδην φορτίων, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Μπινιάρη Αναστασία, Αξιολόγηση περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Νικολέτου Μαρία, Σχεδιασμός και αξιολόγηση ισόπεδων κόμβων υπεραστικών οδών κατά RAL-2012, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Ξυπολιάς Δημήτριος, Σταθμοί διοδίων και σταθμοί εξπηρέτησης αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.), (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Σπαγκούρος Κωνσταντίνος, Διερεύνηση Δυνατότητας Διέλευσης Στρατιωτικών Οχημάτων από το Ελληνικό Οδικό Δίκτυο, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Στυλιανίδης Αλέξανδρος, Διερεύνηση για τον υπολογισμό του κόστους των οδικών έργων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Χατζηπαναγιώτου Δημήτριος, Εκτίμηση και ανάλυση διάρκειας οδηγικού συμβάντος, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).