Παρουσίαση του Τομέα στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Οκτώβριος 2018

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 ο Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Καθηγητής κ. Γιώργος Γιαννής, πραγματοποίησε παρουσίαση της Κατεύθυνσης του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ,  στα πλαίσια  ενημερωτικής εκδήλωσης για την επιλογή Κατεύθυνσης, η οποία  πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής.

Παρουσίαση Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγου