Ο Δημήτρης Τσελέντης υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή για την οδηγική επίδοση με δεδομένα κινητών τηλεφώνων, Οκτώβριος 2018

O Δημήτρης Τσελέντης υποστήριξε με επιτυχία στις 3 Οκτωβρίου 2018 τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Συγκριτική ανάλυση της οδηγικής επίδοσης με χρήση τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων εφαρμοζόμενων σε δεδομένα κινητών τηλεφώνων μεγάλης κλίμακας«. Το διδακτορικό του εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γ. Γιαννή.

Ο κύριος στόχος της Διδακτορικής Διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη συγκριτική αξιολόγηση της οδηγικής επίδοσης ως προς την ασφάλεια σε επίπεδο ταξιδιού και
οδηγού με τη χρήση τεχνικών της επιστήμης δεδομένων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, καθορίζεται ένας δείκτης επίδοσης της οδήγησης ως προς την ασφάλεια βασισμένος στις
μετρήσεις των χαρακτηριστικών του ταξιδιού και της οδηγικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από συσκευές έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Επιπλέον, η παρούσα διδακτορική έρευνα προτείνει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τον εντοπισμό των ταξιδιών ενός δείγματος που έχουν την χαμηλότερη επίδοση καθώς επίσης και για την εκτίμηση του επιπέδου των οδηγικών χαρακτηριστικών που πρέπει να φτάσει κάθε ταξίδι με χαμηλή επίδοση για να καταστεί αποδοτικό. Τέλος, ο στόχος αυτής της διατριβής είναι να μελετήσει τη χρονική εξέλιξη της οδηγικής επίδοσης και να προσδιορίσει τα κύρια μοτίβα οδήγησης και τα προφίλ των ομάδων οδηγών που σχηματίζονται.

Περίληψη 

Παρουσίαση