Διάλεξη στο ΕΜΠ της Δρ. Bidisha Ghosh, Επίκ. Καθηγήτριας του Trinity College του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, Οκτώβριος 2018

Η Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών του Trinity College του Δουβλίνου της Ιρλανδίας Bidisha Ghosh πραγματοποίησε διάλεξη την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ (Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής) με τίτλο: Κυκλοφορία Ποδηλάτων: Μετρήσεις, Επιπτώσεις και ενσωμάτωση στο δίκτυο.

Έργο BEAT: Ποσοτικοποίηση των οφελών που προκύπτουν από τους ενεργούς τρόπους μετακίνησης

Οι ενεργοί τρόποι μετακίνησης, όπως είναι το περπάτημα και η χρήση ποδηλάτου, θεωρούνται όλο και περισσότερο ως οι παράγοντες – κλειδιά για έναν πιο υγιή τρόπο ζωής στις πόλεις. Ο εντοπισμός, η ποσοτικοποίηση και η εκτίμηση των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των τρόπων ενεργούς μετακίνησης αποτελούν κρίσιμο ζήτημα προκειμένου να δικαιολογούν οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή.  Το έργο «ΒeΑΤ» αποσκοπεί στην ποσοτικοποίηση των οφελών που έχει η χρήση του ποδηλάτου σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως τα οφέλη στην υγεία, την έκθεση του χρήστη στην κυκλοφορία, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άνεσης καθώς και άλλους σχετικούς παράγοντες έχοντας ως βάση το Burden of Disease (BOD), μιας έννοιας που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της έννοιας της έκθεσης του ποδηλάτη, ένας καινούργιος τρόπος περιβαλλοντικής ανίχνευσης, που ονομάζεται BEE και είναι χαμηλού κόστους δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου και χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της έκθεσης του ποδηλάτη στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο θόρυβο, στις δονήσεις από το κράσπεδο, καθώς και σε άλλους παράγοντες. Ένα εργαλείο βελτιστοποίησης για τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων στην υγεία του ποδηλάτη και στο περιβάλλον μέσω των αλλαγών στην οδική υποδομή των ποδηλατοδρόμων αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους πολιτικούς φορείς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Η περιοχή μελέτης του έργου ήταν η πόλη του Δουβλίνου.

Η ανάλυση έδειξε ότι δεν είναι όλοι οι  επιμέρους τομείς της χρήσης ποδηλάτου και γενικά των ενεργών τρόπων μετακίνησης ωφέλιμοι και είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψιν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κατά τη διάρκεια θέσπισης αλλαγών στις ισχύουσες πολιτικές. Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο εντόπισε τις προκλήσεις της έξυπνης ανίχνευσης (intelligent sensing) και της εφαρμογής των μετρήσεων που προκύπτουν από αυτήν σε ένα εργαλείο όπως είναι ένα μοντέλο αστικού δικτύου μεταφορών.

 

Βιογραφικό Σημείωμα Bidisha Ghosh  pdf

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!