Διάλεξη στο ΕΜΠ της κας Ρούλα Κόκκοτα, διεθνούς συγκοινωνιολόγου εμπειρογνώμονα, Νοέμβριος 2018

Η κα Ρούλα Κόκκοτα, Διεθνής Συγκοινωνιολόγος Εμπειρογνώμονας, πραγματοποίησε διάλεξη την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής ΥποδομήςΕΜΠ  (Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής) με τίτλο: “Η οργάνωση των υπηρεσιών μεταφορών γεγονότων μεγάλης κλίμακας”.

Οι μεταφορές είναι μια από τις κορυφαίες προκλήσεις στην οργάνωση σημαντικών διοργανώσεων. Η παροχή υπηρεσιών μεταφορών γεγονότων μεγάλης κλίμακας είναι μια μοναδική, δαπανηρή, πολιτικά ευαίσθητη και περίπλοκη προσπάθεια που απαιτεί σημαντικούς εξειδικευμένους πόρους και επαρκή χρόνο για σχεδιασμό και προετοιμασία. Ως εκ τούτου, απαιτείται το στήσιμο μιας οργανωτικής δομής βασισμένης στις υπάρχουσες δυνατότητες με την υποστήριξη μιας εξωτερικής επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία θα διασφαλίζει τον ενδελεχή σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή, ενώ η πρωτοποριακή σκέψη και οι καινοτόμες  εξατομικευμένες λύσεις είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας.

Αυτή η παρουσίαση περιγράφει τα κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να παρασχεθούν Υπηρεσίες Μεταφορών για μια μεγάλη διοργάνωση. Επικεντρώνεται σε πραγματικές περιπτώσεις (π.χ. Αθήνα 2004, Μπακού 2015) για να δείξει πώς είναι οργανωμένο το Σύστημα Μεταφορών για να ικανοποιήσει την υψηλή ζήτηση που αναμένεται κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διοργάνωσης χωρίς διακοπή της καθημερινής ρουτίνας της πόλης, χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράας ως τη ραχοκοκαλιά του δικτύου μεταφορών των Αγώνων για τους θεατές και το εργατικό δυναμικό. Τέλος, η παρουσίαση περιγράφει τους κινδύνους και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία κατά τη διάρκεια των Αγώνων και παρέχει συστάσεις και συμπεράσματα που σχετίζονται κυρίως με την κληρονομιά.

 

Βιογραφικό Σημείωμα Ρούλας Κόκκοτα  pdf

Αφίσα διάλεξης pdf

Παρουσίαση pdf

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!