Ο Καθηγητής Ανδρέας Λοΐζος, διακεκριμένος Κεντρικός Ομιλητής στo 59ο Ετήσιο Συνέδριο Illinois Bituminous Paving Conference, Δεκέμβριος 2018

Ο Καθηγητής Ανδρέας Λοΐζος συμμετείχε ως διακεκριμένος Κεντρικός Ομιλητής στην έναρξη του 59ου Ετήσιου Συνεδρίου – Illinois Bituminous Paving Conference . Η διάλεξή του έφερε τον τίτλο: “Experiences in Performance Assessment of Engineering Low Energy Asphalt Mixes”. Το 59ο Ετήσιο Συνέδριο – Illinois Bituminous Paving Conference πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2018, στο Champaign, Illinois, ΗΠΑ.

Το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους όπως μηχανικούς οδοστρωμάτων, να συναντηθούν με εργολάβους, κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμβούλους και άλλους μηχανικούς. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα συζητηθούν οι νέες τεχνικές πληροφορίες στο πεδίο των ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Το συνέδριο έχει σχεδιαστεί ειδικά για εκείνους που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή ασφαλτιμίγματος και την κατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων, όπως είναι οι: μηχανικοί αυτοκινητόδρομων, κυβερνητικοί υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, εφαρμογή, επιβολή και αξιολόγηση των κανονισμών των εργολάβων που εμπλέκονται με την κατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εργολάβοι, σύμβουλοι, ερευνητές σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που σχετίζονται με το θέμα του Συνεδρίου.

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!