Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Οκτώβριος 2020

Οι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία μέσω τηλεδιάσκεψης από τις 30 Οκτωβρίου 2020 έως τις 6 Νοεμβρίου 2020. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Cisco Webex (https://www.webex.com/).

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Αβραάμ Μάριος, Η επίπτωση της τηλεματικής και των εφαρμογών της στη συμπεριφορά μετακινούμενων στις αστικές συγκοινωνίες, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Ακριτίδου Σοφία, Κρίσιμοι παράγοντες επιρροής της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Βαζελάκης Μάριος, Συγκριτική διερεύνηση των παραμορφωσιμέτρων πίπτοντος βάρους και ταχείας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της δομικής αξιολόγησης εύκαμπτων οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Γασπαρινάτου Χριστίνα, Ανάλυση της επιρροής των αυτόνομων υπηρεσιών μετακίνησης στην κυκλοφορία, στην ασφάλεια και στο περιβάλλον, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Ζηργάνος Αθανάσιος, Αξιολόγηση καλών πρακτικών προώθησης της ηλεκτροκίνησης με χρήση μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Ζώικα Στεφανία, Διερεύνηση παράνομης στάθμευσης στην Ελλάδα με τη χρήση στατιστικών μοντέλων, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Ιωαννίδη Φλώρα-Ιωάννα, Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση αναδυομένων τεχνολογιών ασφαλτομιγμάτων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Καρεκλάς Αλέξιος-Κωνσταντίνος, Εφοδιαστική αλυσίδα και ψηφιακός μετασχηματισμός, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Καρουζάκης Νικόλαος, Διερεύνηση των νέων πολιτικών ανάπτυξης της αγοράς ταξί στην Αθήνα, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Κατζηλιέρης Κωνσταντίνος, Συμπεριφορά χρηστών οδικού δικτύου κατά την εκκένωση οικισμών λόγω πυρκαγιάς, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Μπαρδή Φωτεινή, Κρίσιμοι παράγοντες εντοπισμού οδικών συμβάντων σε αστικές περιοχές,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Τζουτζούλης Δημοσθένης-Μάριος, Κρίσιμοι παράγοντες επιρροής της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας με δεδομένα έξυπνων κινητών τηλεφώνων,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Τσακαλάς Νικόλαος, Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης δεδομένων για τις θαλάσσιες μεταφορές, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Φερλέμη Βασιλική – Νεφέλη, Διερεύνηση ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς ασφαλτικών οδοστρωμάτων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Χαριτάτος Πάρις, Παράγοντες επιρροής της αποδοχής αυτόνομων οχημάτων και υπηρεσιών κινητικότητας με βάση τη ζήτηση, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Χατζηελευθερίου Γεώργιος, Προτυποποίηση τροχιάς προσπέρασης οχημάτων κινούμενα με σταθερή ταχύτητα μέσω προσομοιωτή οδήγησης,  (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Χριστοβασίλη Κυριακή, Διερεύνηση πρόθεσης αποδοχής συστήματος αστικών διοδίων με βάση τη χρήση και τον τρόπο οδήγησης, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

Πρόγραμμα εξετάσεων