Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Ιούλιος 2020

Οι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία μέσω τηλε-διάσκεψης από τις 16 Ιουλίου 2020 έως τις 21 Ιουλίου 2020. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Cisco Webex (https://www.webex.com/).

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Αλβέρτης Αλέξανδρος, Διερεύνηση της τροχιάς οχημάτων κατά τη διαδικασία προσπέρασης με χρήση προσομοιωτή οδήγησης, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Βαρελά Ακριβή, Εντοπισμός συμβάντων με βάση τα οδηγικά χαρακτηριστικά σε υπεραστικές οδούς, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Βαρυτιμίδης Νίκανδρος, Σχεδιασμός μικρών αεροδρομίων και πεδίων προσγείωσης, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Βενιόπουλος Γρηγόριος, Συγκοινωνιακά έργα και αμυντικός σχεδιασμός -μοντέλο χωροθέτησης κωλυμάτων, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Γεωργίου Σπυρίδων, Ανάπτυξη μεθόδου συλλογής δεδομένων για τις συνδυασμένες μεταφορές στην Ελλάδα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/106, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Γιδάρης Γεώργιος, Ανάπτυξη μοντέλου χωροθέτησης σταθμών ζύγισης βαρέων οχημάτων, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Δελής Βασίλειος, Οι εμπορευματικές αερομεταφορές στα ελληνικά νησιά, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Ζαχαριάδης Νικόλαος, Τα υδροπλάνα στον ελληνικό τουρισμό : Έρευνα ζήτησης υπηρεσιών και επιχειρησιακός σχεδιασμός πτήσεων, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Κορέντζελου Ασημίνα, Διερεύνηση προτιμήσεων για περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Κωστοπούλου Ευθυμία, Διερεύνηση της επιρροής των αυτόνομων οχημάτων σε αστικά οδικά δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Λιαρμακόπουλος Αθανάσιος, Διερεύνηση της χρήσης ανακυκλωμένου ελαστικού σε ασφαλτομίγματα, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Μαραγκουδάκης Βασίλης, Προτιμήσεις των Αθηναίων απέναντι στα ηλεκτρικά πατίνια, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Μουρτάκος Βασίλης, Αξιολόγηση της κυκλοφοριακής ανθεκτικότητας στην εποχή των αυτόνομων οχημάτων, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Παπαμιχαήλ Άρτεμις, Διερεύνηση επάρκειας ορατότητας για προσπέραση σε διαδοχικές αντίρροπες καμπύλες, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Πονηράκη Αικατερίνη, Διερεύνηση ειδικών μορφών οριζοντιογραφικών καμπύλων, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Πυλαρινού Κωνσταντίνα, Επανασχεδιασμός δικτύου αστικών συγκοινωνιών με ηλεκτρικά λεωφορεία, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Ραχούτη Ανδρεανή, Αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής προμέτρησης & προϋπολογισμού έργων οδοποιίας, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Σκλαβούνος Δημήτρης, Εργαστηριακή διερεύνηση των εποχιακών μεταβολών της ολισθηρότητας σε ασφαλτοτάπητες οδοστρωμάτων,  (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Τσαμπούλας Ανδρέας, Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης έργων έρευνας και ανάπτυξης με περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων και πρότυπα μηχανικής μάθησης, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Τσούτσουρας Δημήτρης, Σύγκριση νόμων αστοχίας της στρώσης έδρασης εύκαμπτων οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Φλάρης Κωνσταντίνος, Ανάπτυξη μοντέλου κόστους ιδιοκτησίας ηλεκτρικών οχημάτων, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).

Πρόγραμμα εξετάσεων