Στέργιος Μαυρομάτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Οδοστρωμάτων

γρ: 84, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1280

email: stemavro@central.ntua.gr
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia

Ο Στέργιος Μαυρομάτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο Γεωμετρικό και Λειτουργικό Σχεδιασμό Οδών από τη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ.

Έχει ενεργό συμμετοχή για πάνω από 28 έτη στο σχεδιασμό συγκοινωνιακών έργων από διάφορες θέσεις ευθύνης, όπως, πανεπιστημιακός, τεχνικός σύμβουλος, συντονιστής μελετητικών ομάδων, υπεύθυνος συγκοινωνιακού σχεδιασμού και μελετητής εφαρμογής. Τα κύρια πεδία στα οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, αφορούν στη διερεύνηση της παρεχόμενης ασφάλειας μέσω της αλληλεπίδρασης του συστήματος οδός – όχημα σε τρισδιάστατη επιφάνεια κύλισης και τα ευφυή συστήματα μεταφορών.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ερευνητικά έργα και μελέτες του πρωτεύοντος οδικού δικτύου σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 επιστημονικές εργασίες (20 σε επιστημονικά περιοδικά), με πολλές ετεροαναφορές. Είναι κριτής σε σημαντικό αριθμό περιοδικών και συνεδρίων (πχ. TRR, ASCE-Journal of Transportation Systems, ETRR, KSCE, Transportation Letters, ATS, TRB, RSS) και μέλος διεθνών οργανισμών και επιτροπών (TRB-AFB10, ERF- Road Markings and Signs, ERF- Road Restraint Systems).