Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2019

Η εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Εξεταστικής για την εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στις 15, 18 και 21 Μαρτίου 2019 στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Αλεξάκη Ζωή, Χωροθέτηση ραδιοβοηθημάτων αεροδρομίων, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Βασίλη Βαλεντίνα Μαρίνα, Οικονομικοί και συγκοινωνιακοί δείκτες επιρροής της οδικής ασφάλειας πριν και μετά την περίοδο της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Δάβος Γεώργιος, Πρότυπα υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση κυκλοφοριακών συνθηκών από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Δρόσου Βαΐα, Εντοπισμός και Ανάλυση Χρονικής Διάρκειας Αναζήτησης Θέσης Στάθμευσης σε Αστικά Δίκτυα με Δεδομένα από Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Κατσαρού Χαρίκλεια, Διερεύνηση της Επίδρασης της Δυναμικής Φόρτισης στο Σχεδιασμό Εύκαμπτων Οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Κοκκινάκης Αριστοτέλης, Προσδιορισμός των κρίσιμων παραμέτρων επιρροής της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Κολιού Παρασκευή, Συγκριτική αξιολόγηση παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή μέσου μετακίνησης σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Κουρέλη Αικατερίνη, Συγκριτική Αξιολόγηση της Αποδοχής «Έξυπνων» Εφαρμογών στην Αναζήτηση Θέσης Στάθμευσης σε Ευρωπαϊκές Πόλεις, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Λίζα Ουρανία, Διερεύνηση ορατότητας για προσπέραση με βάση τα δυναμικά χαρακτηριστικά του οχήματος, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Μιτάκης Ιωάννης, Διερύνηση επάρκειας ορατότητας για στάση σε διαδοχικές αντίρροπες καμπύλες, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Μιχελαράκη Ευανθία, Συσχέτιση οδηγικής συμπεριφοράς και κατανάλωσης καυσίμων με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Μπατάλα Άλκηστις – Ειρήνη, Παράγοντες επιρροής της ευτυχίας κατά τη μετακίνηση σε αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Μποντόζης Δημήτρης, Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας σε Ισόπεδους Κόμβους, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Παναγιωτοπούλου Μικαέλα, Αυτοαξιολόγηση και οδική συμπεριφορά, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Πανουτσόπουλος Άγγελος, Διερεύνηση της παραβατικότητας κομίστρων στο Μετρό της Αθήνας, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Παρμακσίζογλου Ηλίας Αλέξανδρος, Χωρική ανάλυση συμπεριφοράς ασφάλειας οδηγών με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Πασιάς Παναγιώτης, Διερεύνηση ασφάλειας κίνησης οχημάτων σε συνδετήριους κλάδους ανισόπεδων κόμβων, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Πεδιαδίτη Εμμανουέλα, Διερεύνηση της κίνησης και στάθμευσης αεροσκαφών στα αεροδρόμια, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Πετράκη Βιργινία, Συνδυαστική επιρροή των χαρακτηριστικών της οδού και της κυκλοφορίας στη συμπεριφορά του οδηγού με δεδομένα από έξυπνα κινητά τηλέφωνα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Στεφάτου Αγγελική, Η στάση των Ελλήνων οδηγών απέναντι στην επιθετική οδήγηση, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Χριστοδούλου Βασιλική, Διερεύνηση δεικτών για την αξιολόγηση της δομικής κατάστασης εύκαμπτων οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή).

 

Πρόγραμμα εξετάσεων