Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2022

Oι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι το Cisco Webex (https://www.webex.com/).

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

Αντωνού Νικόλαος, Διερεύνηση τροχιάς βαρέων οχημάτων σε τρισκελείς κόμβους, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Γαρεφαλάκης Θεόδωρος, Εντοπισμός επιπέδου και διάρκειας επικίνδυνης συμπεριφοράς του οδηγού με τεχνικές μηχανικής εκμάθησης, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Γούλας Ευάγγελος, Δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες στην Αττική,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Θεοδωρίτση Αναστασία, Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων κατάταξης φέρουσας ικανότητας οδοστρωμάτων αεροδρομίων,  (επιβλ. Α. Λοΐζος).
Μορφωπός Νικόλαος, Διερεύνηση της επίπτωσης του τουρισμού στα χαρακτηριστικά μετακίνησης των μόνιμων κατοίκων: Η περίπτωση της Ρόδου, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
Μπενίσης Κωνσταντίνος, Διερεύνηση επάρκειας ορατότητας στην περιοχή εισόδου οδικών σηράγγων σε τρισδιάστατο οδικό περιβάλλον, (επιβλ.  Σ. Μαυρομάτης ).
Πατριανάκου Αναστασία, Συγκριτική ανάλυση πραγματικής και ισοδύναμης κυκλοφορίας στο πλαίσιο αξιολόγησης της συμπεριφοράς εύκαμπτων οδοστρωμάτων,  (επιβλ. Χ. Πλατή).
Συνοδινός Άγγελος, Συγκριτική αξιολόγηση χαρακτηριστικών κινητικότητας σε δήμους της Ελλάδας, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
Τσακουλής Σταμάτιος, Επιρροή της πανδημίας στις εθνικές και διεθνείς αεροπορικές μεταφορές στο αεροδρόμιο Αθηνών, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Τσιμπλάκος Βύρων, Ανάλυση για την πρόβλεψη της ολισθηρότητας ασφαλτικών οδοστρωμάτων με χρήση χρονοσειρών, (επιβλ. Χ. Πλατή).
Υφαντή Αναστασία, Ανάπτυξη προτύπων πρόβλεψης επιβατικής κίνησης ανά λεωφορειακή γραμμή, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
Φραγκουλόπουλος Σοφοκλής – Βασίλειος, Αξιολόγηση της επίδρασης της μηχανικής συμπεριφοράς ασφαλτομιγμάτων στην ανάλυση εύκαμπτων οδοστρωμάτων,  (επιβλ. Α. Λοΐζος).