Η Ελένη Μαντούκα υποστήριξε τη Διδακτορική της Διατριβή για τα Κυκλοφοριακά Πρότυπα Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης για Προσωποποιημένες Συστάσεις Οδήγησης, Δεκέμβριος 2021

Η Ελένη Μαντούκα υποστήριξε με επιτυχία τη Διδακτορική της Διατριβή της με τίτλο «Κυκλοφοριακά Πρότυπα Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης για Προσωποποιημένες Συστάσεις Οδήγησης« την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 στις 16:00 μέσω τηλεδιάσκεψης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc58474f042896b0ace54210056da4fb9

Το διδακτορικό της εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Ελένης Βλαχογιάννη.

Περίληψη