Ο Ευάγγελος Μίντσης υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο Μαθηματικά πρότυπα Δυναμικής Οικολογικής Οδήγησης σε Σηματοδοτούμενες Αρτηρίες στο Πλαίσιο Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, Μάιος 2022

Ο Ευάγγελος Μίντσης υποστήριξε με επιτυχία τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Μαθηματικά πρότυπα Δυναμικής Οικολογικής Οδήγησης
σε Σηματοδοτούμενες Αρτηρίες στο Πλαίσιο Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
» 
την Τετάρτη 18 Μαΐου και ώρα 16:00 υβριδικά στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής του ΤΜΣΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/meet/elenivl   | 1379845209

Το διδακτορικό του εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Ελένης Βλαχογιάννη

Περίληψη