ΕΜΠ – Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας και Προσομοίωσης, Αθήνα, Ιούνιος 2022

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 8ο Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας & Προσομοίωσης 2022 (RSS2022) που πραγματοποιήθηκε από 08 έως 10 Ιουνίου 2022 στην Αθήνα. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν: «Οδική ασφάλεια και ψηφιοποίηση» https://www.nrso.ntua.gr/rss2022/.