Ο Κωνσταντίνος Γκυρτής υποστήριξε τη Διδακτορική του διατριβή για τη μηχανική συμπεριφορά ασφαλτικών οδοστρωμάτων, Δεκέμβριος 2021

Ο Κωνσταντίνος Γκυρτής υποστήριξε με επιτυχία τη Διδακτορική Διατριβή του με τίτλο «Διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς ασφαλτικών οδοστρωμάτων» την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 στις 15:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Το διδακτορικό του εκπονήθηκε  στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ανδρέα Λοΐζου.

 

Πρόσκληση 

Περίληψη