Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Οκτώβριος 2021

Oι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Cisco Webex (https://www.webex.com/).

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

Χριστοδούλου Γρηγόριος, Διερεύνηση της επιρροής των καιρικών συνθηκών και της πίεσης χρόνου στην ασφαλή συμπεριφορά των οδηγών σε υπεραστικές οδούς, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Φώτος Φώτιος, Χρήση μοντέλου αξιοπιστίας για τη διερεύνηση ορατότητας για στάση στον τρισδιάστατο χώρο (3D), (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Τσουκαλά Χάρη – Ανατολή, Συγκριτική ανάλυση οδικής ασφάλειας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Τσουμάνη Θεοδώρα, Σχεδιασμός και λειτουργία κυκλικών κόμβων στην Ελλάδα – Εφαρμογή σε υφιστάμενο κόμβο,  (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Στεφανή Ευαγγελία, Πρότυπα πρόβλεψης κυκλοφορίας με χωρο-χρονικές συσχετίσεις, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
Σκιάνης Κάρολος – Νικόλαος, Η επιρροή της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του COVID-19, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου ).
Σακελλάρης Αντώνιος, Διερεύνηση του μήκους ορατότητας για στάση σε καμπύλα τμήματα με κυρτές κατακόρυφες καμπύλες κατά ΟΜΟΕ-ΧΣ,  (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Όψιμος Γιώργος, Αξιολόγηση παραμέτρων ασφαλείας σε ανισόπεδους κόμβους μορφής «ΔΙΑΜΑΝΤΙ», (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Διερεύνηση επιρροής ύπαρξης αποκλειστικής λωρίδας λεωφορείων και άλλων παραγόντων στον χρόνο διαδρομής λεωφορειακών γραμμών, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου ).
Νάκας Κωνσταντίνος, Διερεύνηση της επιρροής άνω διαβάσεων ως προς το μήκους ορατότητας για στάση σε περιοχές κοίλων κατακόρυφων καμπυλών, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Μιχαήλογλου Κωνσταντίνος, Κατάταξη επιδόσεων οδικής ασφάλειας στις περιφέρειες της Ελλάδας, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Μαραθεύτης Αλφρέδος, Αξιολόγηση κρίσιμων παραμέτρων ασφαλείας σε κυκλικούς κόμβους με μία και δύο λωρίδες κυκλικής κίνησης,  (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Μαγκαφάς Γρηγόρης, Διερεύνηση για τον συσχετισμό κενών αέρα και διηλεκτρικών σταθερών σε συμπυκνωμένα ασφαλτομίγματα, (επιβλ. Χ. Πλατή).
Κωστοπούλου Φλώρα, Διερεύνηση θεμάτων αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην Αθήνα, (επιβλ. Α. Μπαλλής).
Κυριακού Χαραλαμπία, Διερεύνηση μεθόδων σχεδιασμού δύσκαμπτων οδοστρωμάτων και συγκριτική αξιολόγησή τους, (επιβλ. Χ. Πλατή).
Κονίδη Αναστασία, Διερεύνηση θεμάτων οργάνωσης περιηγητικών υπηρεσιών υδροπλάνων στο Αιγαίο, (επιβλ. Α. Μπαλλής).
Καλλιώρα Ευσταθία – Χρυσοβαλάντω, Διερεύνηση τροχιάς οχημάτων με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης, (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
Ζευγαράς Αθανάσιος, Προτιμήσεις των Αθηναίων οδηγών αυτοκινήτων απέναντι στην ποδηλασία,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Άννινος Νικόλαος, Διερεύνηση απαιτήσεων διαπλάτυνσης οδικών τμημάτων κατά την κίνηση λεωφορείων,  (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).