Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2021

Oι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, την  Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Cisco Webex (https://www.webex.com/).

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Ασιμομήτη Μαρία Ειρήνη, Προσδιορισμός της περιοχής επιρροής οχήματος κατά την κυκλοφορία σε αστικά δίκτυα με χρήση δεδομένων υψηλής ευκρίνειας, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Καλλιδώνη Μαριάνθη, Επιρροή της πανδημίας στη συμπεριφορά μετακινήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανάλυση χρονοσειρών,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Καπερώνη Γεωργία, Διερεύνηση της αντανακλαστικότητας στην κατακόρυφη σήμανση αστικών οδών,  (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Κόκκαλη Κωνσταντίνα, Συσχέτιση δηλωθείσας και παρατηρηθείσας συμπεριφοράς οδηγών με τη χρήση αισθητήρων έξυπνων κινητών τηλεφώνων,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Κωνσταντίνου Χρίστος, Ανίχνευση προφίλ κινητικότητας αλυσίδας και διάρκειας δραστηριοτήτων με χρήση δεδομένων ευρείας κλίμακας, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Μαργαρίτης Ελευθέριος, Εφαρμογή Μεθευρετικών Αλγορίθμων στον Βέλτιστο Προγραμματισμό της Επιθεώρησης Στάσεων Γραμμών Λεωφορείων, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Μπλατσούκα Τσουράκη Ελένη, Διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας στην κινητικότητα στην Ελλάδα, με ανάλυση χρονοσειρών,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Οικονόμου Νικόλαος, Ανάλυση χρονοσειρών κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στην Αθήνα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Πανουτσάκος Κωνσταντίνος, Διερεύνηση επιρροής αναστροφής σε σηματοδοτούμενα δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Πλυμένος-Παπαγεωργάς Ιάσoνας, Ανάπτυξη προτύπου πρόβλεψης αλλαγής λωρίδας με δεδομένα τροχιών υψηλής ανάλυσης, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Πρίντζιου Κλεοπάτρα, Αξιολόγηση των κυματισμών της επιφάνειας ασφαλτικών οδοστρωμάτων,  (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Σπανού Παναγιώτα, Η επιρροή των καιρικών συνθηκών και της πίεσης χρόνου στην οδική ασφάλεια,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Σπίθας Χρήστος – Ηλίας, Διερεύνηση της απαιτούμενης διαπλάτυνσης ως προς τη διέλευση βαρέων οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού ανεμογεννητριών,  (επιβλ. Σ. Μαυρομάτης).
 Τσακουμάκη Μαρία, Προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας εδαφικού υλικού στο πλαίσιο σχεδιασμού εύκαμπτων οδοστρωμάτων,  (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Χριστόπουλος Παναγιώτης-Δημήτριος, Ανίχνευση κυκλοφοριακών ουρών σε προσβάσεις σηματοδοτούμενου κόμβου με χρήση αλγόριθμων υπολογιστικής όρασης, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).