Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2020

Οι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Εξεταστικής για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 στο Αμφιθέατρο Σιδηροδρομικής.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Δριβάκου Άννα, Διερεύνηση της εξοικείωσης των Ελλήνων οδηγών με το εναλλακτικό καύσιμο, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).
 Καινούργιου Καλλιόπη, Αξιολόγηση παραμέτρων στη δυναμική ανάλυση για τον σχεδιασμό εύκαμπτων οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Κοντογιάννη Αγγελική, Αξιολόγηση μηχανικής συμπεριφοράς ασφαλτομιγμάτων με επί τόπου και εργαστηριακά στοιχεία, (επιβλ. Α. Λοΐζος).
 Κοντογιάννη Παναγιώτα, Ανάλυση της επιρροής των επιφανειακών χαρακτηριστικών ασφαλτικών οδοστρωμάτων στην αντίσταση κύλισης και την κατανάλωση καυσίμων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Μολογιάννη Κωνσταντίνα, Διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας ανακτώμενου ασφαλτικού υλικού για χρήση σε στρώσεις βάσης – υπόβασης εύκαμπτου οδοστρώματος, (επιβλ. Χ. Πλατή).
 Μπουλούγαρη Αθανασία, Προτιμήσεις οδηγών απέναντι στην κοινοχρησία οχημάτων, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Παναγιωτόπουλος Ευστάθιος, Ανάπτυξη μοντέλου για την εκτίμηση του κόστους κατασκευής εμπορευματικής αποθήκης, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Πασχαλίδης Στέργιος – Ζήκος, Ανάπτυξη μοντέλων συνεχούς προσέγγισης για την προτυποποίηση της λειτουργίας υδροπλάνων,  (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
 Πρίφτης Γεώργιος, Έρευνα αποδοχής των Ιπτάμενων Αυτόνομων Oχημάτων στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Σεκαδάκης Μάριος, Συμπεριφορά οδήγησης και χρήση του διαδικτύου στο επαρχιακό δίκτυο με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Σκλιάμη Αικατερίνη, Συγκριτική Ανάλυση Χαρακτηριστικών Οδικών Ατυχημάτων ανά Εθνικότητα Οδηγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Φραντζόλα Ελένη – Κωνσταντίνα, Χωρο-χρονική ανάλυση της ασφαλείας κυκλοφορίας με τη χρήση δεδομένων από τους αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων, (επιβλ. Γ. Γιαννής).

Πρόγραμμα εξετάσεων