Ο Bradley Watson Cliatt υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή για τον σχεδιασμό εύκαμπτων οδοστρωμάτων, 15 Απριλίου 2020

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Bradley Watson Cliatt υποστήριξε με επιτυχία την Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Χαρακτηρισμός ασύνδετων υλικών για τον σχεδιασμό εύκαμπτων οδοστρωμάτων» την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το διδακτορικό του εκπονήθηκε  στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Α. Λοΐζου

Πρόσκληση 

Περίληψη