Ο Καθηγητής του Τομέα Ιωάννης Γκόλιας είναι ο νέος Πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, Μάρτιος 2020

Ο Καθηγητής του Τομέα και πρώην πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας ανέλαβε τη θέση του Προέδρου, Μη Εκτελεστικού Μέλους, του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).