Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Νοέμβριος 2015

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2015.


Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

pdf  Αθανασιάδου Βασιλεία, Συμβολή στη μελέτη Διαπλατύνσεων σε καμπύλες οδών μικρής ακτίνας, (επιβλ. Α. Λοΐζος).

pdf  Ζουριδάκη Καλλιόπη, Υψομετρική διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου μορφής Τ, (επιβλ. Α. Λοΐζος).

pdf  Θάνου Ευανθία, Διερεύνηση εναλλακτικών τεχνικών οργάνωσης του υποσυστήματος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ κρηπιδώματος και χερσαίου χώρου, (επιβλ. Α. Μπαλλής).

pdf  Καμπιτάκης Εμμανουήλ, Το τίμημα της αναρχίας στην κυκλοφορία σε αστικά οδικά δίκτυα: Η περίπτωση του οδικού δικτύου της Αθήνας, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf  Καπουλέα Παναγιώτα, Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στον προσδιορισμό της επικινδυνότητας κατά το φαινόμενο της προσπέρασης σε αστικές αρτηρίες, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf  Κηπουρού Ευαγγελία, Σιδηροδρομικά Πορθεία, (επιβλ. Α. Μπαλλής).

pdf  Κοψίδας Αθανάσιος, Προτυποποίηση αντιληπτού χρόνου μετακίνησης χρηστών αστικών συγκοινωνιών: Η περίπτωση της Αθήνας, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf  Μανωλά Βασιλική, Διερεύνηση κίνησης αεροσκάφους στο τροχοδρομικό σύστημα αεροδρομίου, (επιβλ. Π. Ψαράκη).

pdf   Πανουργιάς Δημήτριος, Διερεύνηση των μεθόδων συμπύκνωσης στο εργαστήριο μέσω της τεχνικής ανάλυσης ψηφιακής εικόνας, (επιβλ. Α. Λοΐζος).

pdf  Σαπλαούρας Ευστράτιος, Διερεύνηση κυκλοφοριακής συμπεριφοράς του οδηγού με χρήση των διαγνωστικών στοιχείων του οχήματος, (επιβλ. Γ. Γιαννής).

pdf  Σάρρας Δονάτος, Διερεύνηση ασύνδετου ανακτώμενου ασφαλτικού υλικού για χρήση σε στρώσεις βάσης/υπόβασης οδοστρώματος, (επιβλ. Χ. Πλατή)

pdf  Φαφουτέλης Παναγιώτης, Κατανάλωση καυσίμου φορτηγών οδικών οχημάτων, (επιβλ. Α. Μπαλλής).