Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Νοέμβριος 2015

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2015.


Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

pdf Αθανασιάδου Βασιλεία, Συμβολή στη μελέτη Διαπλατύνσεων σε καμπύλες οδών μικρής ακτίνας, (επιβλ. Α. Λοΐζος).

pdf Ζουριδάκη Καλλιόπη, Υψομετρική διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου μορφής Τ, (επιβλ. Α. Λοΐζος).

pdf Θάνου Ευανθία, Διερεύνηση εναλλακτικών τεχνικών οργάνωσης του υποσυστήματος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ κρηπιδώματος και χερσαίου χώρου, (επιβλ. Α. Μπαλλής).

pdf Καμπιτάκης Εμμανουήλ, Το τίμημα της αναρχίας στην κυκλοφορία σε αστικά οδικά δίκτυα: Η περίπτωση του οδικού δικτύου της Αθήνας, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf Καπουλέα Παναγιώτα, Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στον προσδιορισμό της επικινδυνότητας κατά το φαινόμενο της προσπέρασης σε αστικές αρτηρίες, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf Κηπουρού Ευαγγελία, Σιδηροδρομικά Πορθεία, (επιβλ. Α. Μπαλλής).

pdf Κοψίδας Αθανάσιος, Προτυποποίηση αντιληπτού χρόνου μετακίνησης χρηστών αστικών συγκοινωνιών: Η περίπτωση της Αθήνας, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf Μανωλά Βασιλική, Διερεύνηση κίνησης αεροσκάφους στο τροχοδρομικό σύστημα αεροδρομίου, (επιβλ. Π. Ψαράκη).

pdf Πανουργιάς Δημήτριος, Διερεύνηση των μεθόδων συμπύκνωσης στο εργαστήριο μέσω της τεχνικής ανάλυσης ψηφιακής εικόνας, (επιβλ. Α. Λοΐζος).

pdf Σαπλαούρας Ευστράτιος, Διερεύνηση κυκλοφοριακής συμπεριφοράς του οδηγού με χρήση των διαγνωστικών στοιχείων του οχήματος, (επιβλ. Γ. Γιαννής).

pdf Σάρρας Δονάτος, Διερεύνηση ασύνδετου ανακτώμενου ασφαλτικού υλικού για χρήση σε στρώσεις βάσης/υπόβασης οδοστρώματος, (επιβλ. Χ. Πλατή)

pdf Φαφουτέλης Παναγιώτης, Κατανάλωση καυσίμου φορτηγών οδικών οχημάτων, (επιβλ. Α. Μπαλλής).