Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2016

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 17 Μαρτίου 2016.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

pdf Αλπάς Ματθαίος, Διερεύνηση της αποδοχής «έξυπνων εφαρμογών» στην αναζήτηση θέσης στάθμευσης σε αστικά δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf Καλαϊτζή Μαρία, Αξιολόγηση μη επανδρωμένων συσκευών καταγραφής εικόνας στη συλλογή κινηματικών χαρακτηριστικών πεζών, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf Κουλατζίδης Βασίλειος, Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Ανάλυση της Ροής Δικύκλων σε Αστικές Αρτηρίες, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf Μαντούκα Ελένη, Διερεύνηση αποδοχής παιχνιδοποιημένων «έξυπνων εφαρμογών» σε αεροδρόμια, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη).

pdf Μπαφέρου Κωνσταντίνα, Παράγοντες που επηρεάζουν την εναέρια τροχιά του αεροσκάφους, (επιβλ. Π. Ψαράκη-Καλουπτσίδη).

pdf Παγωνάκης Μηνάς, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Υδατοδρομίων στην Ελλάδα: Εφαρμογή στην περιφέρεια της νήσου Κρήτης, (επιβλ. A. Μπαλλής).

pdf Ράπτη Βασιλεία, Η επίδραση των εταιρειών χαμηλού κόστους στην αεροπορική τουριστική κίνηση, (επιβλ. Π. Ψαράκη-Καλουπτσίδη).