Διαγωνισμός με θέμα «Transport Genius of the future», Φεβρουάριος 2016

Η FiA Region I  οργανώνει έναν Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους ηλικίας 18 έως 22, με θέμα «Πως θα συνέβαλες στην εξέλιξη των μεταφορών στο μέλλον;» με σκοπό την προώθηση κενοτόμων ιδεών για την βελτίωση της κυκλοφορία και των μεταφορών στις Ευρωπαϊκές πόλεις (αλλά και σε όλο τον κόσμο). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους μέσω της ιστοσελίδας  «Transport Genius» έως τις  6 Μαρτίου 2016. url